Manifest, kamp och utopi 1

Manifest, kamp och utopi - Bild på två personer som har varsin t-shirt med tryck. Den vänstra har en röd t-shirt där det först står "rum" fast överstruket, och under står det "en". Den till höger har en gul t-shirt som det står "kamp" på. Under bilden står det "En kamp" i lila, understruken text.

Bild på två personer som har varsin t-shirt med tryck. Den vänstra har en röd t-shirt där det först står ”rum” fast överstruket, och under står det ”en”. Den till höger har en gul t-shirt som det står ”kamp” på. Under bilden står det ”En kamp” i lila, understruken text.