Manifest, kamp och utopi 2

Bild på ett orange pappersark på en anslagstavla. Det står: Agneta Enckell, ur Anteckningar, s. 41: (Vi) måste anstränga oss med det /-/ språk vi har runt oss i riktning mot ett som aldrig haft makten, men som regerar våra aningar och som vi söker efterlikna (...) Vi äger det som fragment i diktningen, förkroppsligat i en rad eller en scen och inser, medan vi andas ut, att där vi anlänt till språket.

Bild på ett orange pappersark på en anslagstavla. Det står: Agneta Enckell, ur Anteckningar, s. 41: (Vi) måste anstränga oss med det /-/ språk vi har runt oss i riktning mot ett som aldrig haft makten, men som regerar våra aningar och som vi söker efterlikna (…) Vi äger det som fragment i diktningen, förkroppsligat i en rad eller en scen och inser, medan vi andas ut, att där vi anlänt till språket.