I den bästa av tjejvärldar – Essä 6

I den bästa av tjejvärldar - Essä 6. Framsidan av boken (som ligger på lila sammet) där det står: MIDDAGSBJUDNINGEN I den bästa av tjejvärldar. Text: Louise Blad. Form: Andrea Berglund, Filippa Hanzon, Louise Blad och Maria Jennefelt.

I den bästa av tjejvärldar – Essä 6. Framsidan av boken (som ligger på lila sammet) där det står: MIDDAGSBJUDNINGEN I den bästa av tjejvärldar. Text: Louise Blad. Form: Andrea Berglund, Filippa Hanzon, Louise Blad och Maria Jennefelt.