I den bästa av tjejvärldar – Essä 5

I den bästa av tjejvärldar - Essä 5. Text: Femininitet är socialt konstruerat och fäster inte per se vid kvinnlighet eller på/i en kvinnokropp eller tvärtom. Det går läsa Femininiteter som potential som en form av uppvärdering av kulturellt kodad femininitet – i den bästa av tjejvärldar? Själv läser jag det som att femininitet är potentiell, till skillnad från aktuell, och är beroende av kontextuella förutsättningar. Potentialitet som lika med möjlighet och alltså inte aktualitet i betydelsen faktisk/t tillstånd/situation. Vilket innebär att femininitet snarare är handling eller riktning än något som bara liksom är. Och nej jag orkar inte dra hela grejen om performativitet. Personligen ser jag friktioner men inga motsatta söndringar mellan 70-talets feministiska livmödrar och senare queera eller intersektionella figurer. Feminismer omfamnar, hånglar, inger hopp, omstöper och stöter bort varandra hela tiden. Gender Trouble skrevs 1986, lång innan någon av oss fyra kunde läsa. Förvisso läser jag fortfarande Butler med svårighet. Men i tonåren lärde Nina Björks Under det rosa täcket mig däremot att kvinnan är sin kvinnlighet. Men att kvinnlighet är en mask, ett kulturellt tecken som inte är givet i rött, rinnande mensblod. ”Feminismens mest grundläggande uppgift måste vara att visa hur kön konstrueras kulturellt och att öppna möjligheter för individens frigörelse från dessa identiteter – men samtidigt vägra – och visa – de orättvisor som finns mellan könen idag, det vill säga behålla kön som politisk kategori.” (s. 110). Det här kräver vad Chela Sandoval beskriver som ett differentierat feministiskt medvetande: kvinnan både finns och inte finns. Och det går inte heller komma över något som inte är över. Sedan vi fyra började genomföra feministiskt och konstnärligt förhöjda middagsbjudningar 2011 så har vi arbetat med femininitet men inte en som är det slampiga med skrikigt rött läppstift på tänderna och höga klackar, de gurleskt flickrumsonaniförvrängda överdrifterna eller de humoristiska felciteringarna som avslöjar...

I den bästa av tjejvärldar – Essä 5. Text: Femininitet är socialt konstruerat och fäster inte per se vid kvinnlighet eller på/i en kvinnokropp eller tvärtom. Det går läsa Femininiteter som potential som en form av uppvärdering av kulturellt kodad femininitet – i den bästa av tjejvärldar? Själv läser jag det som att femininitet är potentiell, till skillnad från aktuell, och är beroende av kontextuella förutsättningar. Potentialitet som lika med möjlighet och alltså inte aktualitet i betydelsen faktisk/t tillstånd/situation. Vilket innebär att femininitet snarare är handling eller riktning än något som bara liksom är. Och nej jag orkar inte dra hela grejen om performativitet. Personligen ser jag friktioner men inga motsatta söndringar mellan 70-talets feministiska livmödrar och senare queera eller intersektionella figurer. Feminismer omfamnar, hånglar, inger hopp, omstöper och stöter bort varandra hela tiden. Gender Trouble skrevs 1986, lång innan någon av oss fyra kunde läsa. Förvisso läser jag fortfarande Butler med svårighet. Men i tonåren lärde Nina Björks Under det rosa täcket mig däremot att kvinnan är sin kvinnlighet. Men att kvinnlighet är en mask, ett kulturellt tecken som inte är givet i rött, rinnande mensblod. ”Feminismens mest grundläggande uppgift måste vara att visa hur kön konstrueras kulturellt och att öppna möjligheter för individens frigörelse från dessa identiteter – men samtidigt vägra – och visa – de orättvisor som finns mellan könen idag, det vill säga behålla kön som politisk kategori.” (s. 110). Det här kräver vad Chela Sandoval beskriver som ett differentierat feministiskt medvetande: kvinnan både finns och inte finns. Och det går inte heller komma över något som inte är över. Sedan vi fyra började genomföra feministiskt och konstnärligt förhöjda middagsbjudningar 2011 så har vi arbetat med femininitet men inte en som är det slampiga med skrikigt rött läppstift på tänderna och höga klackar, de gurleskt flickrumsonaniförvrängda överdrifterna eller de humoristiska felciteringarna som avslöjar…