Flera nummer av lesbiska tidskriften Sappho utspridda över ett bord. Två händer som läser i en tidskrift

Sappho

Research om och gestaltande av lesbiskt arkivmaterial från Glasgow Women’s Library. Sappho var ett kollektiv och en tidskrift, skriven av lesbiska för lesbiska, 1972-82. Jackie Forster agerade huvudredaktör.