Konst och kunskap

2018, Projektet Konst och kunskap undersöker pedagogik som konstnärligt material och hur konstnärsrollen påverkas när skolrummet blir arbetsplats. Frågor som berör sambanden mellan konst och kunskap omsluter projektet.

Under 2018 bjöds jag och konstnären Kristoffer Svenberg in till Växjö för att delta i Konst och kunskap. Vi medverkade i en konferens på Italienska palatset, producerade workshops och bidrog till en publikation.

Tillsammans med Elin Wägnerskolans årskurs åtta genomfördes sex workshoptillfällen. Mina workshops berörde performancekonst samt normer kring begär, kropp och makt.

Fotografier: Kristoffer Svenberg